Triptych Features

triptych features ...


عصارخانه جماله اصفهان

عصارخانه جماله در اصفهان

عصار خانه جماله یا شاهی که در واقع یک کارخانه روغن گیری قدیمی و تاریخی در اصفهان است، از مکان […]

حمام علی قلی آقا

حمام تاریخی علی قلی آقا در اصفهان

حمام تاریخی علی قلی آقا حمام علی قلی آقا یک حمام تاریخی و موزه مردم شناسی است که در شهر […]

مسجد جامع عتیق اصفهان

مسجد جامع عتیق اصفهان

در استان زیبا و دوست داشتنی اصفهان یکی از زیباترین و قدیمی ترین بناهای مذهبی ایران وجود دارد. مسجد جامع […]