استرداد وجه
 


قبل از پر کردن ( فرم استرداد) از کنسل شدن بلیط خود بر روی سیستم فروش اطمینان حاصل فرمایید.

کنسل نمودن رزرو توسط شما بر روی سیستم رزروایسون به معنای پذیرفتن شرایط کنسلی (اعم از درصد جریمه ها و…) توسط شما می باشد. لذا در صورت تاخیر بیش از 2 ساعت و کنسلی پرواز در صورت مهر شدن بلیط توسط شرکت هواپیمایی، اصل بلیط مهر شده، به این دفتر تحویل داده شود.

لطفا جهت تسریع در امر رسیدگی، تمامی اطلاعات را به صورت کامل و دقیق تکمیل فرمائید. کمال تشکر را از شما دارم.

استرداد
 


 

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

تاریخ تکمیل و ارسال فرم:

شماره کارت:

نام مسافر / سرگروه:

شماره رفرنس / واچر:

نام بانک:

نام صاحب کارت:

شماره بلیط:

توضیحات: